eOblak

 

Data Centar

IT u najboljem izdanju

 

eCloud je usluga za čije korištenje vam, u osnovi, treba samo pristup internetu. Svi računalni resursi, poput CPU, RAM i storage prostora nalaze se na centraliziranim udaljenim poslužiteljima koji osiguravaju dovoljnu količinu resursa za vaše poslovne i druge aplikacije.

 

eCloud omogućava korisnicima i tvrtkama korištenje aplikacije bez instalacije i pristup podacima s bilo kojeg računala koje ima pristup Internetu. Ova tehnologija omogućuje mnogo učinkovitije korištenje računalnih resursa (CPU, RAM, storage, mreža...).

 

Korištenjem eCloud usluge imate mogućnost potpunog pregleda troškova po bilo kojoj osnovi (ciklusi CPU, korišteni RAM, Zauzeti diskovni prostor, bandwidth...). Napokon imate priliku platiti zaista ono što koristite u okviru IT infrastrukture, što vam omogućuje puno jasnije planiranje troškova i fokusiranje na ono zbog čega i radite svoj posao.

 

Kako bi vam pružili kvalitetnu i pouzdanu uslugu, kod realizacije eCloud-a vodimo računa da ne koristimo više od 75% raspoloživih resursa našeg sustava.

 

Infrastruktura kao usluga - IaaS

IaaS znači iznajmljivanje hardverskih resursa kao usluge. Omogućava isporuku poslužitelja, mrežne tehnologije, pohrane podataka i prostora u podatkovnom centru. Nudi se samo i isključivo infrastruktura (računala, poslužitelji, mrežna i security oprema). Korisnik ima pristup svojoj infrastrukturi.
-Prednosti IaaS-a umjesto pribavljanja vlastitih resursa:
Ušteda vremena i novca, snažni računalni resursi, nema troškova unaprijed, resursi ne ostaju neiskorišteni kad ih ne trebamo, skalabilnost, mogućnost rezerviranja dodatnih resursa prema potrebi. Korisnik ima jednu točku za podršku, pružatelja IaaS usluge.
Ono što je potrebno je da korisnik definira svoje potrebe od kojih neke mogu biti: broj CPU jezgri, količina RAM-a, HDD (SAS, Flash, SATA), vatrozid, backup, mrežna povezivost, vlastiti optički link do lokacije ili VPN povezivost preko javnog Interneta.

 

Disaster Recovery kao usluga – DRaaS

DRaaS znači stalna replikacija i čuvanje fizičkih ili virtualnih servera od strane DRaaS pružatelja usluge na udaljenoj lokaciji kako bi se mogli aktivirati u slučaju katastrofe, odnosno ispada primarnog podatkovnog centra.
-Prednosti DRaaS-a umjesto izgradnje vlastite DR lokacije:
Organizacija koja ima DRaaS uslugu ne treba investirati i održavati svoj udaljeni podatkovni centar koji služi kao DR lokacija. Moguće je ponuditi cjelokupno rješenje sa vlastitim optičkim vodovima od lokacije korisnika do DR lokacije podatkovnog centra.
DR lokacija je predviđena kao lokacija za oporavak od havarije (Disaster Recovery). U skladu s time postoji i uredski prostor za sve korisnike podatkovnih centara koji će se koristiti kao centar za nastavak poslovanja (tzv. Business Continuity).

 

Uslugu je moguće naručiti putem standardnog prodajnog kanala ili slanjem upita na itsoft@itsoft.hr

 

SAP HANA Cloud usluga

SAP HANA je revolucionarno rješenje koja objedinjuje bazu podataka i aplikativnu platformu. SAP HANA je "in-memory database" koja omogućava vrlo brzu obradu velikih količina podataka i objedinjavanje svih postojećih baza podataka. Obrada podataka u realnom vremenu otvara nove mogućnosti za korištenje podataka.
itSoft SAP HANA cloud usluga je bazirana na Cisco, Hitachi i Intel tehnologiji. Umjesto da izgubite mjesece na izgradnju vlastitog SAP HANA sustava, itSoft SAP HANA cloud usluga omogućava vam da u kratkom roku počnete koristiti prednosti ovog revolucionarnog rješenja.

 

Firewall kao usluge FWaaS

Svrha ove usluge je zaštita resursa u itSoft cloudu od sigurnosnih ugroza. itSoft FWaaS znači iznajmljivanje firewall-a u itSoft cloud-u. Podloga za ovu uslugu je itSoft Cisco Powered IaaS na koju se nadograđuje Cisco ASAv firewall. Cisco ASAv je baziran na istom kodu kao i poznata porodica firewalla Cisco ASA, s tom razlikom da se izvršava u virtualnom stroju. Cisco ASAv podržava sve ključne firewall mogućnosti kao što su:

  • stateful packet inspection
  • NAT
  • routing
  • DMZ
  • VPN (site-to-site and remote access)
  • Application Inspection
Ova usluga uključuje redovno održavanje firewalla s novim izdanjima ASA software-a.
Kao važnu dopunu ovoj usluzi nudimo i stručne usluge itSoft specijalista kako bi vaše poslovanje u našem cloudu bilo sigurno i pouzdano.