Storage virtualizacija

 

Data Centar

Izazov dostupnosti

 

Virtualizacijom storage sustava omogučava se značajno jednostavnije, sigurnije i pouzdanije arhiviranje i povrat podataka, te se na taj način maskira naizgled komplicirano upravljanje storage sustavima.

Korisnici mogu implementirati virtualizaciju storage sustava pomoću softvarea ili korištenjem kombinacije hardvera i softvera. Tehnologija virtualizacije storage sustava može biti implementirana na različitim razinama samog storage sustava.

 

Upravljanje diskovnog sustava za pohranu podataka je nekad bio jednostavan posao, ako je potrebno više prostora, dobili smo veći disk. No, potreba za pohranom podataka je sve više rasla, tako da smo počeli dodavati sve više i više diskova. Pronalaženje i upravljanje tim diskovima je postajalo sve teže i oduzimalo je sve više vremena, tako da smo razvili RAID NAS i SAN mreže. Ipak, upravljanje i održavanje stotina ili tisuća diskova postajalo je sve teži zadatak.

 

 

 

 

Najnoviji odgovor na ovaj problem je storage virtualizacija koja dodaje novi sloj softvera i / ili hardvera između storage sustava i servera, tako da aplikacije više ne trebaju znati točno na kojim diskovima ili particijama se nalaze njihovi podaci.Administratori mogu identificirati i upravljati distribuiranim storage sustavima kao da su jedan konsolidirani resurs. Virtualizacijom storagea dostupnost se također povećava, budući da aplikacije nisu ograničene na specifični storage, te su na taj način izolirane od većine prekida.

 

Također, virtualizacija storagea pomaže automatizirati proširenje skladišnih kapaciteta, čime se smanjuje potreba za ručnim rezerviranjem. Resursi storage sustava mogu se ažurirati u hodu bez utjecaja na performanse aplikacija, čime se smanjuje downtime.